Korean Fried Chicken

មកដល់ថ្មីទៀតហើយ សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមាន់បំពងកូរ៉េកុំភ្លេចមកសាកនៅ Ssal Chicken

អ្នកចូលចិត្តញុំាសាច់មាន់កូរ៉េប្រាកដជាពេញចិត្តនឹងដំ...
Read more >>

មកស្គាល់ហាងមាន់បំពងកូរ៉េមួយទៀត ធានាថាមិនខុសពីក្នុងរឿងកូរ៉េ

អ្នកធ្លាប់មើលរឿងកូរ៉េដែរឬទេ? យើងជឿថាអ្នកណាៗក៏ធ្លាប់...
Read more >>